Tomáš Hokeš, narozen 27. března 1968 v Praze,

pracuje jako výtvarník a restaurátor chrámových oken. Své literární texty dosud nepublikoval.