Ladislav Lahoda, narozen 1. října 1962 v Praze, se průzkumu podzemí věnuje již pětadvacet let. Začínal koncem 70. let ve slavném Vojířově Speleologickém klubu Praha. Od jeskyň českého, moravského a slovenského krasu přes zahraniční expedice do hlubokých propastí se dostal i k podzemí historickému. Zkoumal podzemí Prahy, potom se krátce věnoval pohraničním pevnostem, ale nejvíce času (více než deset let) věnoval průzkumům a dokumentaci lomů Amerika u Karlštejna. Po roce 1989 spolu s několika kolegy založil CMA – společnost pro výzkum historického podzemí a je dosud jejím prezidentem. Věnuje se nejen průzkumům přímo v terénu, fotografování a dokumentaci, ale i  pátrání v archivech. Snaží se o popularizaci historického podzemí formou webové prezentace, článků v časopisech, rozhlasových reportáží i televizních vystoupení. Stál u zrodu důlní expozice, kterou CMA vybudovala v opuštěné Chrustenické šachtě u Berouna. Poslední léta se mj. věnuje průzkumu bývalých vojenských prostorů Sovětské armády. V roce 1987 vydal samizdatem knihu příběhů Pověsti Ameriky a v roce 2000 Průvodce bývalým vojenským prostorem Ralsko.