Petr Novák, narozen 15. června 1971, se od roku 1993 intenzivně zabývá zkoumáním tzv. hraničních jevů a od roku 1994 publikuje časopisecké články, rozhlasové pořady a televizní příspěvky zaměřené na problematiku výskytu kruhů v obilí a fenoménu UFO. V roce 1995 založil SIRIUS – společnost zkoumající paranormální aktivity, která vyvíjí činnost nepřetržitě až dodnes. Během výprav do Anglie, kolébky fenoménu kruhů v obilí, získal spolu s kolegy zahraniční kontakty a zapojil SIRIUS do mezinárodní spolupráce. V roce 1997 vyšla jeho kniha Vzkazy odnikud (nakladatelství Marie Löwová), jejímž stěžejním tématem je problematika kruhů v obilí. Se členy společnosti SIRIUS se téhož roku stal iniciátorem vzniku časopisu Fantastická fakta, kde do roku 2000 působil zprvu jako redaktor a později jako člen redakční rady. V letech 1997 a 1998 se významně podílel na pořádání mezinárodních kongresů věnovaných fenoménu UFO, paranormálním jevům a historickým záhadám.