Ivan O. Štampach, narozen 18. února 1946, po absolvování Pedagogické fakulty dva roky učil a pak byl čtyři roky vězněn za podvracení republiky. Po návratu z vězení se podílel na vydávání samizdatů a pořádal bytové přednášky a semináře. Vystudoval tajně teologii a byl v Berlíně za zavřenými dveřmi vysvěcen za kněze. Věnoval se pak i neoficiální přípravě budoucích kněží. V letech 1987 až 1999 byl (zpočátku skrytě) členem dominikánského řádu. Po revoluci začal působit na univerzitní půdě, učil nejprve teologii, později a dodnes se věnuje religionistice. Roku 2002 kandidoval jako nezávislý na kandidátce Strany zelených do poslanecké sněmovny. Jeho hlavním působištěm je Univerzita Pardubice; v Praze, kde žije, se podílí na činnosti
Evangelické teologické fakulty a vyšší odborné školy Jabok. Vydal několik vlastních knih, na dalších se podílel jako spoluautor, přispívá hojně do sborníků a časopisů (např. Literární noviny, Prostor, Baraka, Dingir, Okruh a střed, Getsemany, Sedmá generace). Zajímá ho duchovní život postmoderního člověka v širších souvislostech.

 

Božena Správcová, narozena 22. září 1969, pracovala nejprve jako tajemnice, poté jako redaktorka a nakonec jako zástupkyně šéfredaktora literárního časopisu Tvar. Nyní je na mateřské dovolené. Vydala básnické knihy Guláš z modrý krávy (1993), Výmluva (1995), Večeře (1998), Požární kniha (2003) a prózu Spravedlnost (2000). Za knížku Výmluva získala Ortenovu cenu, za Požární knihu byla nominována na Státní cenu za literaturu pro rok 2004. Kromě recenzí a další publicisticky uveřejnila desítky časopiseckých rozhovorů s básníky, spisovateli a vědci.